Wat we hebben ontvangen

“Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.” (Openbaring 3:3)

We mogen de leringen van het Woord van God niet vergeten; we moeten ze met al onze kracht en geloof bewaken. Het is noodzakelijk om voortdurend te waken. Wandel te allen tijde in de Geest en houd uw klederen wit en rein om de Bruidegom te ontmoeten. O, wat een dag!

Mevrouw Ester Bezerra