Wees Gods volk

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. (Jeremia 31.33)

Wie zich aan de Here Jezus overgeeft, heeft een verbond met Hem van lichaam, ziel en geest. Zij leven volgens Zijn wet in trouwheid en in liefde. Behalve dat zij gered zijn, hebben zij Zijn belofte om voor eeuwig met Hem te kunnen regeren.

 

Mevrouw Ester Bezerra