Wie bidt ​​ontvangt

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Matteüs 7: 7-8)

De Here God wil de mens zo graag redden dat Hij Zich met een open hart toont om hem te zegenen, en om zijn Vriend, Verlosser en Vader te zijn. Hij geeft zelfs mogelijkheden zodat de mens Hem kan aanspreken en Hem in geloof kan vinden.

 

Mevrouw Ester Bezerra