Wie de Heilige Geest heeft, heeft alles

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; (Eerst moest de mens het beeld van God hebben, wat vandaag de dag de Heilige Geest hebben inhoudt, om daarna in staat te zijn om te veroveren en zich te vermenigvuldigen) en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (Genesis 1:26)

Het is dus duidelijk dat hoe meer een mens heeft, hoe ellendiger hij is.

Want niets kan de leegte vullen die ontstond nadat de mens ongehoorzaam was.

Alleen de Heilige Geest kan het beeld en de gelijkenis van God terugbrengen in degene die verslagen is.

Wie de Heilige Geest heeft, heeft alles en wordt door niets in deze wereld gedomineerd.

Met dank aan: Bisschop Marcelo Pires