Wij zijn de Glorie van God

De Here Jezus zei:

“U bent het licht van de wereld…” (Mattheüs 5:14)

De duivel kende en aanschouwde de heerlijkheid van God in de hemelen, dezelfde die vandaag wordt weerspiegeld in diegenen die verlicht zijn met de Heilige Geest. Daarom is hij zo jaloers en probeert hij degenen uit te doven die de heerlijkheid van God op aarde zijn geworden.

Het kwaad kan dat licht, de heerlijkheid van God in ons zien, hijzelf werd ook eens verlicht toen hij in de hemelen leefde.

Maar als dat licht uitdooft, dient het nergens voor.

Dus, hoe probeert hij dat licht uit te doven?

Door de persoon de Glorie van God in te laten ruilen voor de wereldse glorie.

“Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.” (Mattheüs 4:8-10)

De Here Jezus verruilde niet de heerlijkheid van God die in Hem was, voor de aangeboden glorie van de verzoeker. Daarentegen zijn er velen die het tegenovergestelde deden en zijn gestopt met het dienen van God om zichzelf, de wereld en de duivel te dienen.

Degenen die besloten om de Glorie aan God te geven en ook de Glorie van God hier op deze aarde te zijn, zullen op een dag daar in de hemelen, waar de duivel niet kan komen, worden verzameld.

“En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.” (Openbaring 19:1)

Dat God de gelovigen zegent

  • Met dank aan: Pastor Alessandro Silva