Wijsheid en verstand

“Wat baat de koopprijs in de hand van de dwaas om wijsheid te kopen, daar hij immers geen verstand heeft?” (Spreuken 17:16)

Wijsheid wordt door God aan een ieder gegeven, Het heeft echter alleen waarde als de persoon zijn verstand gebruikt. Het is de moeite waard om het belang te benadrukken van het verlangen naar en zoeken naar verstand, met discipline en vrees voor de Heer.

Ester Bezerra