“Zie de verbazingwekkende conclusie van de rijkste man ter wereld”

Dit is de conclusie van degene wiens klederen, door de Here Jezus zelf, werden vergeleken met de lelies in het veld. We hebben het over de rijkste mens ter wereld, aller tijden.

Na het ervaren van al het genot, dat voortkwam uit de rijkdom die hij bezat, kwam koning Salomo tot de volgende conclusie:

“Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig.” (Prediker5:9)

“De slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft, maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap.” (Prediker 5:11)

“Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen wat hij met zijn hand kan dragen. Daarom is ook dit een ziekmakend kwaad: op geheel dezelfde wijze als hij gekomen is, gaat hij heen. Welk voordeel heeft hij, dat hij zwoegt voor de wind?” (Prediker5:14-15)

Hier is een geweldige les voor degenen die denken dat de rijkdom een ​​goede nachtrust, vrede, eenheid in de familie en boven alles de behoudenis kan kopen! Echter, wat dit alles mogelijk maakt, is de oprechte overgave van de ziel aan de Here Jezus om de grootste rijkdom te ontvangen die een mens kan hebben, zelfs als hij “arm” is, namelijk: de doop met de Heilige Geest en de eeuwigheid met de Allerhoogste. DENK HIEROVER NA.

Met dank aan: Bisschop Sergio Corrêa

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...