Zo sterk als superman?

In de tocht van het geloof zullen er altijd situaties plaatsvinden om u proberen te ontmoedigen.

Ik wil niet negatief zijn, maar u wel waarschuwen.

Wanneer wij nieuw zijn in het geloof, hebben wij de neiging om te denken dat alles snel goedkomt en wij zo sterk zijn als superman…

Maar, in feite, is het niet echt zo.

Begrijp me goed, natuurlijk hebben wij de conditie om alle problemen op te lossen.

Natuurlijk, geloof ik dat de problemen die wij nu meemaken, binnenkort opgelost zullen worden.

Ik weet echter ook dat het op het juiste moment zal gebeuren.

Maar, als u zich daar niet bewust van bent en de tijd gaat voorbij zonder dat u de oplossing bereikt, kan dat tegen uw geloof gebruikt worden. Het kwaad gebruikt dat soort omstandigheden om ons te doen twijfelen.

Aan de andere kant, is het ook waar dat wanneer wij die problemen oplossen, er weer andere problemen zullen opduiken, enzovoorts.

Wanneer zullen de problemen beëindigen?

Zolang wij op aarde zijn, nooit.

En hoe kunnen wij dan kracht vinden om het geloof nooit te verliezen?

Hoe kunnen wij dan garanderen dat wij zullen blijven staan?

Één van de belangrijkste dingen, voor degenen die sterk in hun geloof willen blijven, is om nooit naar achteren te kijken.

Kijk nooit achteruit!

Dat is één van de grootste geheimen van een sterk geloof.

“…maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” (Fil 3:14)

  • Bisschop Rui Silva

Het eind van nog een jaar…

God wil u niet zien lijden, daarom vraagt Hij u om alles wat u liet huilen, achter u, in het oude jaar, te laten.
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Verdrukking

De uit God geborene schenkt geen aandacht aan verdrukkingen, onrecht en vervolgingen, omdat hij weet wat hem te wachten staat na beproevingen of zelfs na de dood!
-Met dank aan: Bisschop Marcelo Pires

Geloof zonder gevoelens

Als wij echt willen dat God reageert in ons leven, dan moeten wij ons ontkoppelen van alles dat tussen ons en God in staat, er mag geen hechting aan iets of iemand bestaan. In andere woorden: ER MOET OFFER ZIJN.
-Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches