Zo’n hart

Och, hadden zij maar zo’n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan! (Deuteronomium 5:29)

God zucht en zegt: “O, als Mijn volk maar elke dag vrees zou hebben en zich van de zonde zou bekeren, Mij zou gehoorzamen en getrouw zou wandelen in Mijn wegen, die Ik hun gegeven heb voor hun eigen bestwil en dat van hun families. Dan zullen zij de belofte bezitten en Mijn Eeuwig Koninkrijk kunnen binnengaan.”

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...