ZONDAG VAN HET NIEUWE BEGIN

“Hij zei: Ik heb gezondigd; eer mij nu toch…” (1 Samuel 15:30)

“Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE.” (2 Samuel 12:13)

TWEE HOUDINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ZONDE

Toen Saul zondigde en geconfronteerd werd door profeet Samuel, erkende hij zijn fout, maar hij zette een puntkomma achter zijn belijdenis en vroeg aan Samuel om hem alsnog te eren voor het volk.

Toen David had gezondigd en geconfronteerd werd door de profeet Natan, erkende hij zijn fout en zette een punt aan het eind van zijn belijdenis. Hij rechtvaardigde zichzelf niet en gaf niemand de schuld . Hij vroeg niets anders dan vergeving.

David werd vergeven (hoewel hij alsnog de consequenties moest ondergaan van zijn zonde), en hij werd gered. Saul daarentegen werd jarenlang door zijn hoogmoed gekweld, tot het punt dat hij er zelfs in verdronk en zelfmoord pleegde.

Iedereen maakt fouten

Maar niet iedereen toont berouw ten opzichte van de zonde.

Ze verharden hun hart en proberen zich te rechtvaardigen, anderen de schuld te geven en willen een zonde bedekken met een nog grotere zonde…

Wie berouw toont rechtvaardigt zichzelf niet; de persoon kijkt alleen naar zijn eigen fout; erkent openlijk zijn zonde en houd niets meer achter.

Berouw tonen is een van de moeilijkste oers om te maken omdat het te maken heeft met ons eigen ego op te oeren.

Maar zonder berouw bestaat er geen vergeving, geen barmhartigheid en geen verandering van leven.

• Deze week: Lees Psalmen 51 elke dag in geest van gebed.

• Maak een zelfreflectie en identificeer de fouten die beleden en verlaten dienen te worden.

• Zondag 10 oktober: presenteren wij onze oers van gerechtigheid op het Altaar (Psalmen 51:21)

• Bisschop Edir Macedo

Het enige doel

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!