De geest van het woord

Het woord heeft kracht. Wie spreekt, plant; wie hoort, oogst, zegt het populaire gezegde. Maar beiden plukken de vruchten van het woord. Het gebrek aan perceptie hiervan heeft ernstige verlies veroorzaakt, niet alleen voor degenen die spreken, maar ook voor degenen die geloven.

Vaak spreken mensen om te spreken. Soms spreken mensen uit egoïsme dat ze niet willen luisteren. Anderen praten zomaar om niet achter te blijven. Hoe dan ook, alle bla bla bla heeft zijn gevolgen voor het goede of het kwade.

De moeder zegt tegen haar dochter: “Als je mij dit aandoet, zal je kind het erger met je doen”. De jaren gaan voorbij en het is de beurt aan de dochter om met haar kinderen in ergere situaties te komen. En dan ervaart ze de “plaag” van die moeder.

Weinig mensen weten dat het woord geest heeft. Als het woord slecht is, veroorzaakt het verdriet, pijn en dood. Maar als het goed is, brengt het blijdschap, gezondheid en leven.

Jezus gebruikte de kracht van het woord om de zieken te genezen en de verslagenen te bevrijden, enz. Al Zijn werk werd samengevat in het gebruik van het woord.

“De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid…” (Lukas 4:18-19)

Maar Hij gebruikte het woord ook om een vijgenboom te doden. Daarmee gaf Hij een teken van de kracht van het woord ook voor het kwaad.

Degenen die met de media werken, kennen deze kracht goed. Vandaar de reden waarom velen mij hebben gehaat zonder mij te kennen. Ze kunnen mij niet aanraken noch haat in mij veroorzaken omdat ik niet uit hun beker drink. Ik heb met degenen te doen die van hun gif drinken.

Wees uiterst voorzichtig met de woorden die u hoort, want “het oor beproeft woorden, zoals het gehemelte voedsel proeft”. (Job 34:3)

  • Bisschop Edir Macedo