Hij kwam om te confronteren!

Toen ik de tekst van 2 Kronieken 32 las, realiseerde ik me dat we vandaag hetzelfde scenario leven.

Koning Hizkia was er net in geslaagd om het gehele volk tot God te laten keren. Hij zuiverde de tempel, herstelde de eredienst van God, voerde hervormingen door, herstelde de Paasviering en de hele natie werd voorspoedig omdat hij had gedaan wat goed, juist en waar was voor God.

“Na deze gebeurtenissen en deze blijk van trouw kwam Sanherib, de koning van Assyrië, en trok Juda binnen. Hij sloeg zijn kamp op bij de versterkte steden, en dacht ze voor zich open te breken.” (2 Kronieken 32:1)

Dit virus is een vertegenwoordiging van Sanherib.

Hij kwam om te confronteren en is al in vele “steden en landen” binnengekomen om alles en iedereen “proberen” over te nemen.

“Weet u niet wat ik gedaan heb, ik en mijn vaderen, met alle volken van de landen? Hebben de goden van de volken van die landen ooit hun land kunnen redden uit mijn hand? Wie is er onder alle goden van die volken die mijn vaderen met de ban geslagen hebben, die zijn volk heeft kunnen redden uit mijn hand, dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden? Nu dan, laat Hizkia u niet bedriegen en u niet op deze manier aansporen; geloof hem niet. Want geen enkele god van enig volk en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en de hand van mijn vaderen kunnen redden. Hoeveel te minder zal uw God u uit mijn hand kunnen redden?” (2 Kronieken 32:13-15)

Het virus (Sanherib) blijkt “sterk” te zijn door zijn gemakkelijke besmetting en de sterfgevallen die het wereldwijd al heeft veroorzaakt, proberend alle volken en naties bang te maken.

Veel van het nieuws dat in de media wordt uitgezonden, lijkt op wat de dienaren van Sanherib aan het volk van Jeruzalem vertelden.

“En nog meer spraken zijn dienaren tegen de HEERE God, en tegen Zijn dienaar Hizkia. Ook schreef hij brieven om de HEERE, de God van Israël, te honen en over Hem te zeggen: Zoals de goden van de volken van de landen, die hun volk uit mijn hand niet gered hebben, zo zal de God van Hizkia Zijn volk niet uit mijn hand redden. En zij riepen met luide stem in het Judees tegen het volk van Jeruzalem dat op de stadsmuur stond, om het bang te maken en schrik aan te jagen, zodat zij de stad zouden kunnen innemen.” (2 Kronieken 32:16-18)

Het lijkt iets onoverwinnelijk, onverslaanbaar, onverwoestbaar omdat er nog steeds geen remedie is voor dit virus.

De enige oplossing is om te doen wat koning Hizkia en de profeet Jesaja deden:

“Maar koning Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden om die reden en riepen naar de hemel. Toen zond de HEERE een engel, die alle strijdbare helden, leiders en bevelhebbers in het legerkamp van de koning van Assyrië uitroeide. Zo is hij in openlijke schande naar zijn eigen land teruggekeerd. Toen hij het huis van zijn god binnengegaan was, velden zij die uit zijn lichaam voortgekomen waren, hem daar met het zwaard neer. Zo verloste de HEERE Hizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanherib, de koning van Assyrië, en uit de hand van allen. Hij gaf hun rust van rondom.” (2 Kronieken 32:16-18)

  • Met dank aan: Pastor Alexandre