Alle eer en glorie aan de Allerhoogste God!

“Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” (Handelingen 20:27-28)

De dienaren van God worden onderwezen in Zijn wil en raad, opdat zij de mensen mogen onderwijzen en laten weten hoe zij zich dienen te gedragen en een goede getuigenis kunnen geven.

De Heilige Geest zorgt ervoor dat bisschoppen de kerk met ijver hoeden, dat zij altijd herinneren dat alle eer en glorie aan de Allerhoogste God toebehoort.

Mevrouw Ester Bezerra