Bent u het verkeerde probleem aan het oplossen?

Misschien heeft u uw inspanningen gericht op het verkeerde probleem. Het resultaat van hiervan, is een leven zonder vooruitgang en vrede. Los het echte probleem op bij de wortel en zie ongelooflijke resultaten.

Het is echt moeilijk en vervelend wanneer u middelen en inspanningen steekt in het oplossen van een probleem, terwijl het probleem in feite iets anders is.

Veel mensen proberen een probleem op te lossen dat ze denken te hebben. Bijvoorbeeld: “Ik moet geld hebben”. Maar eigenlijk heeft de persoon een verkeerd denkbeeld (de manier waarop u over geld denkt, hoe u geld uitgeeft, hoe u denkt over geld verdienen) en elke ochtend gaat u uit huis met die visie. Op dezelfde manier denken veel mensen: “Ik heb een probleem in mijn huwelijk”. Maar in werkelijkheid ligt het probleem binnenin uzelf (onzekerheid, wrok, …) wat uw gedrag verklaart en zich resulteert in de ruzies.

Hierover zei de Here Jezus:

“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.” (Matteüs 5:23-24).

Zie dat de persoon in een proces zat en het proces heeft moeten stopzetten vanwege een andere situatie, om daarna het proces weer te hervatten. De les is dat als iemand een offerande aan God aanbiedt om Hem te behagen en de persoon nog een onopgeloste kwestie met iemand anders heeft, die offerande nutteloos zal zijn.

Zo is het bijvoorbeeld ook met wrok. Het is verborgen. Diep in het hart wordt wrok bewaard of schuldgevoelens (waardoor u uzelf niet kunt vergeven voor wat u heeft gedaan). Het kan ook een verlangen zijn naar wraak op degenen die u onrecht hebben aangedaan of hoogmoed, die ervoor zorgt dat u de mensen die u pijn hebben gedaan niet benadert om om vergeving vragen. Dit zijn diepe gevoelens waar mensen niet dagelijks aan denken, maar deze diepe gevoelens kunnen uw gedrag bepalen.

Het is net als een vader die zich schuldig voelt, omdat hij zijn zoon de scheiding van zijn ouders heeft laten meemaken. De zoon gaat op bezoek bij zijn vader en ziet hem met een andere vrouw, terwijl de moeder verbitterd is door het overspel. En wat doet de vader? Hij laat zijn zoon doen wat hij wil (hij heeft zelfs geen respect voor zijn stiefmoeder). En uit schuldgevoel laat de vader de dingen zoals ze zijn (de schuld, omdat hij zijn eigen gezin heeft vernietigd) en het koppel maakt voortdurend ruzie vanwege deze situatie. Terwijl het probleem eigenlijk het schuldgevoel is.

Dit zijn gevoelens die hun oorsprong vinden achter de schermen van het hart. Mensen denken niet na over deze dingen. En wat u ziet zijn de gedragingen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een ziekte hebben vanwege een wrok, omdat een wrok iemand ziek kan maken. De persoon denkt niet na over de gevolgen, hij denkt er alleen aan om de ander te laten boeten voor wat hem werd aangedaan.

Dus, zoals de Here Jezus zei, het heeft geen zin uw offerande aan te bieden, als u zich  in deze situatie bevindt. Vergeef, verwijder het gevoel, de “kanker”, uit het hart en ga met een luchtig hart, nadat uw trots is gebroken, het schuldgevoel weg is en uw verdriet uitgewist, terug om uw offerande te geven dat u resultaten zal opleveren.

Veel mensen gaan niet naar de kelders van hun hart om de vuile dingen te zien die zich daarbinnen bevinden. Ze verspillen daardoor hun hele leven door het bewaren en slepen van oude situaties.

Verricht deze schoonmaak, het resultaat zal zeer aangenaam zijn.

Bisschop Renato Cardoso