De eerste helper van de UKGR is overleden

Op dinsdag 26 oktober stierf meneer Albino da Silva, de eerste helper van de UKGR, in Rio de Janeiro. Hij liet kinderen en kleinkinderen achter, ook de vrienden die hij in het Werk verwierf in de jaren dat hij God als helper diende.

Belangrijke Rol

Meneer Albino was de eerste helper van de UKGR en werkte zij aan zij met Bisschop Edir Macedo in Coreto do Méier, in Rio de Janeiro, in het begin van de UKGR.

In zijn wandel in het geloof, werd zijn verhaal beschreven in het boek en de film “Niets te Verliezen”, die het verhaal van Bisschop Edir Macedo verteld.

“Op een dag, ontevreden als altijd, ontmoette ik een van de eerste deelnemers van de geloofsbeweging in de muziekkiosk in Méier. Albino Silva da Costa, beter bekend als de heer Albino, was een middenklasse metaalbewerker uit het noorden van Rio, destijds 53 jaar oud, gekweld door ernstige problemen in zijn hele familie”, verteld Bisschop Edir Macedo in zijn boek.

Nadat hij de Here Jezus leerde kennen, werd de gezondheid van de vrouw van de heer Albino hersteld en begon hij te evangeliseren, zodat andere mensen konden vinden wat hij vond.

“De dankbaarheid voor de geestelijk hulp was zo groot dat de heer Albino mijn partner werd voor nieuwe realisaties. Onbekommerd na een van de diensten vertelde ik hem in een terloops gesprek in Meier over een belangrijke stap die ik in mijn bediening droomde te nemen”, herinnert Bisschop zich.

Deze belangrijke stap waarnaar de Bisschop refereert is de opening van de eerste kerk, waar de heer Albino zelf de huurruimte vond.

Het was niet alleen dit. De heer Albino was destijds ook getuige van een grote mijlpaal in het leven van Bisschop Edir Macedo.

“De heer Albino was degene die mij het pak aanbood dat ik droeg tijdens die zeer speciale ceremonie (de ceremonie van de consecratie als pastor, bij de inhuldiging van de kerk). Een historische foto, in zwart-wit, staan Esther, ik en mijn dochters naast de familie van de heer Albino, dit was aan het einde van de dienst van mijn consecratie. Het was een onvergetelijk moment. Net zoals toen de Heilige Geest ons de inspiratie gaf om een ​​duidelijke en objectieve boodschap over te brengen aan de deuren en altaren van de UKGR”, benadrukt de Bisschop.

De afgevaardigde Edna Macedo, zus van Bisschop Edir Macedo, gebruikte sociale media om de belangrijke rol van dhr. Albino in het begin van de UKGR in gedachten te houden.

“Het is opmerkelijk dat hij een van de eerste helpers van de UKGR was, hij was altijd een voorbeeld van kracht, toewijding en geloof voor allen die van zijn aanwezigheid genoten”, zei de afgevaardigde, die ook haar medeleven aan de familie betuigde.

“Op dit moment bidden we samen met zijn familie en vrienden dat dit verlies begrepen mag worden in de hoop dat de heer Albino voor de Auteur en Voltooier van ons geloof staat: de Here Jezus Christus.”

“Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.” (Psalm 116:15)

Degenen die geloven, begrijpen dat de heer Albino nu rust en de eeuwigheid gevonden heeft die hij zocht toen hij nog leefde.

“De dood van de gelovigen is kostbaar voor de Allerhoogste, omdat ze vanaf dat moment de eeuwigheid ingaan. God is ijverig voor Zijn kinderen en laat ze op geen enkel moment in de steek, vooral niet in omstandigheden van gevaar, pijn en dood. Als de rechtvaardigen hun laatste dagen stevig tegemoet gaan, werkt hun getuigenis van geloof als een waardevol zaad met het doel de goddelozen te evangeliseren”, zegt bisschop Edir Macedo in een commentaar in de “Biblia Fiel” ter herdenking van de 40ste verjaardag van de UKGR.

Onverklaarbare vrede

Vandaag zie ik gepensioneerde voormalige teamgenoten met veel geld op hun rekening, maar geen van hen is rijker dan ik, haha! Weet u waarom?

Na de wegvoering…

Er bestaat momenteel geen enkel leed dat vergeleken kan worden met de dagen die nog te wachten staan…