En als God nee zegt?

Israël was verdeeld in 12 stammen, elke stam had zijn verantwoordelijkheden en functie en door hun verplichtingen na te komen, ontvingen allen hun deel in het beloofde land tijdens de formatie.

Er was echter wel een stam die anders was, één die hier niets zou erven, niet dezelfde rechten had als de anderen, geen putten had en geen stukken grond. Apart gezet door God Zelf, zou deze stam meer erven dan de anderen, vanuit geestelijk oogpunt gezien, niet vanuit het fysieke. De anderen stammen zouden iets aards hebben, maar deze zou iets iets veel waardevollers hebben, het hemelse!

Deze stam was Levi, de stam van de dienaren, de priesters, degenen die door God Zelf waren uitgekozen om de grootste en belangrijkste missie op aarde te vervullen: GOD ALLEEN TE DIENEN!

Alleen zij hadden het recht en het privilege om te dienen tijdens de dagelijkse heilige diensten.

“Ook zei de HEERE tegen Aäron: U zult in hun land geen erfelijk bezit nemen, en u zult geen aandeel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel en erfelijk bezit, in het midden van de Israëlieten.” (Numeri 18:20)

“DIT zal voor hen tot erfelijk bezit zijn: Ik ben hun erfelijk bezit. Daarom mag u hun in Israël geen bezit geven: Ik ben hun erfelijk bezit.” (Ezechiël 44:28)

Hierin is onze glorie!

Degenen die bezorgd leven en bezorgd zijn over “hun toekomst”, zijn dat omdat ze in feite geen deel uit maken van deze stam, ze bevinden zich op de verkeerde plaats, ze zijn als vissen uit het water. Maar wij die van deze stam zijn, hoeven ons geen zorgen te maken, want onze toekomst is al gegarandeerd: HIJ IS ONZE ERFENIS EN ONS ERFDEEL! HIJ IS DE GARANTIE!

Wat ontbreekt ons nog of kan ons bezorgd doen zijn, tegenover deze belofte? In feite hebben wij al HET ALLES en HET BESTE: ONZE TOEKOMST IS AL GEGARANDEERD, zolang wij deze visie en dit geloof vasthouden tot het einde!

Dat de Almachtige God deze, door Hem Zelf uitverkorene stam om het goede nieuws van de Behoudenis te verkondigen, telkens meer en meer mag zegenen, vermenigvuldigen en versterken.

“In die tijd zonderde de HEERE de stam Levi af om de ark van het verbond van de HEERE te dragen, om voor het aangezicht van de HEERE te staan, om Hem te dienen en om in Zijn Naam te zegenen, tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders; de HEERE Zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de HEERE, uw God, tot hem gesproken heeft.” (Deuteronomium 10:8-9)

Niets vergelijkt zich met het privilege om deel uit te maken van deze stam!!!

Wij zijn de meest geprivilegieerde onder alle wezens.

Alleen wij, degenen van deze stam, werden uitgekozen om voor Hem te staan, Hem te dienen, Zijn Ark te dragen en te zegenen in Zijn Naam!!!

Wij loven God hierom!!!

  • Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches

Het enige doel

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!