De glorie van de kinderen

De kinderen worden geboren uit de huwelijkse relatie van hun ouders. Ze zijn natuurlijk, ze volgen de Wet van de Natuur. Maar de kinderen van God worden niet uit de Wet van de Natuur geboren. Ze worden eerder geboren uit het geloof in de Here Jezus, in samenwerking met de Heilige Geest.

Het is niet genoeg om in Jezus te geloven en geen ervaring met zijn Geest te hebben gehad.

U leest bijvoorbeeld deze tekst en begrijpt de inhoud hiervan niet. Dit komt omdat het begrijpen van geestelijke dingen geestelijkheid vereist.

Deze geestelijkheid is alleen mogelijk door de Persoonlijke tussenkomst van de Heilige Geest. Anders is het niet mogelijk om te begrijpen.

Evenzo vindt het plaats in de aanvaarding van Jezus als Heer en Redder. Als er geen aanraking van de Heilige Geest is, is het niet mogelijk om uit God geboren te worden.

De geboorte van de Zoon van God vindt plaats in een driehoeksverhouding tussen de mens, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.

Wanneer een persoon Jezus als Heer van zijn leven herkent en zijn zonden voor eens en voor altijd verlaat, wordt hij gewassen met het Bloed dat Hij daar aan het kruis vergoot.

Eenmaal gereinigd, woont de Heilige Geest in zijn lichaam, waardoor het Zijn Tempel wordt. Vanaf dat moment wordt hij een nieuw wezen.

Gedachten, begrip, hart, visie, alles, alles, alles verandert van binnen. De manier van denken, zijn en handelen verschilt volledig van wat hij was.

Minderwaardigheidscomplexen, ervaren trauma’s, pijn en wrok verdwijnen als rook en laten geen sporen na.

Hij absorbeert Gods karakter, Zijn beeld. De persoon wordt een nieuwe vrouw of een nieuwe man.

Bisschop Edir Macedo

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre