De kerk in gebed

“Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.” (Kolossenzen 1:8-9)

Terwijl de Kerk van de Here over de hele wereld aan het groeien is, door de prediking van het Evangelie, bidden de gelovigen dag en nacht voor de pastoren. Zij bidden dat ze trouw zullen blijven en gesterkt zullen worden door de Heilige Geest.

Alleen zij die hun eigen wil opofferen, door middel van een intelligent geloof, kunnen de wil van God doen en een waardig leven hebben. Bovendien ontvangt de persoon wijsheid om zijn eigen leven te leiden en daarnaast nog anderen te helpen.

Mevrouw Ester Bezerra