De uitverkorenen

De Allerhoogste God is DE Enige HEER; Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend. In Zijn Eeuwige conditie van Heer heeft alleen Hij de autoriteit om Zijn dienaren te kiezen.

Het is duidelijk dat het criterium van Zijn keuze bepaald wordt door degenen die rechtvaardig zijn of op zijn minst in gerechtigheid willen leven.

“Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.” (Genesis 7:1)

Te midden van een moreel en geestelijk corrupte generatie vond de Heer een rechtvaardig man: Noach.

De uitverkorenen zijn de rechtvaardigen, of tenminste degenen die voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om gerechtvaardigd te worden. Hoevelen leven in de zonde die zij haten? En hoevelen verlangen ernaar om in integriteit en gerechtigheid te leven, maar verzamelen niet de kracht om de zonde te verlaten?

De zonde laat niemand met rust. Het is onmogelijk om in de zonde te leven en in vrede te zijn. De Geest van God is de Geest van Vrede.

Hoe kunt u een uitverkorene zijn om God te dienen, als u nog steeds een slaaf bent van de zonde?

Maar hoewel u een slaaf van de zonde bent, als er honger en dorst is om rechtvaardig te zijn, kiest de Heer u en geeft u het geloof dat u rechtvaardigt om Hem te dienen. Mattheüs 5.6

Noah werd gekozen omdat hij een rechtvaardig man was. Zijn hele generatie was echter volledig in de war. De geestelijke en morele corruptie vermenigvuldigde zich zonder enig vooruitzicht op verbetering. Noach en zijn familie waren de enige mensen die gekozen werden om in de ark van de behoudenis binnen te gaan. De dieren van elke soort werden ook gescheiden.

Het is opmerkelijk dat Noach de dieren niet hoefde te kiezen, te jagen en naar de ark te brengen. God Zelf koos hen en leidde hen twee aan twee naar de ark. De rest stierf samen met het menselijk ras.

Naar mijn mening blijft de Heilige Geest “zeven” en in de huidige wereld mensen kiezen die de zonde haten; mensen die de zonde willen verlaten maar nog niet daarin zijn geslaagd; mensen, de blinden, die op zoek zijn naar de behoudenis in de religies.

Bisschop Edir Macedo

 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre