De woorden van de wijzen

Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is goed dat u ze in uw binnenste bewaart, ze zullen alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw vertrouwen op de HEERE zal zijn, maak ik het heden aan u bekend, ja, aan u! (Spreuken 22:17-19)

Naar wijze mensen luisteren is goed; echter, alleen de woorden die voortkomen uit de wijsheid van God brengen leven, vrede en ware kennis van de Here voort. Dit zijn de woorden die wij in ons leven dienen toe te passen.

 

Mevrouw Ester Bezerra