Een krachtig geheim om te kunnen blijven staan

Elke dag worden wij verzocht. De duivel creëert valstrikken en situaties en werkt zo voortdurend om degenen die van God zijn te vernietigen. Zijn doel is om ze van de weg naar de hemel af te doen wijken, door hen de focus van hun redding te doen verliezen.

Meer dan 2000 jaar geleden heeft de Here Jezus ons een krachtig geheim nagelaten om de vlam van het geloof in ons levend te houden en het heeft een grote impact gehad op de levens van velen.

Aan de andere kant, degenen die Zijn Woord niet belangrijk vinden of het verachten, vallen in dezelfde fout als Lucifer en sommigen die ooit met God wandelden. Kijk:

Lucifer was in de hemel in het gezelschap van de Schepper. Hij was een van de mooiste en meest vooraanstaande engelen en toch viel hij en werd Satan.

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! (Jesaja 14.12)

Adam en Eva leefden in de Hof van Eden (Paradijs) en genoten van alle zorg van de Vader, maar helaas vielen ze en hierdoor raakten ze uit de gemeenschap met Hem, en de gevolgen van de val kent u maar al te goed.

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? (Genesis 3.9)

Simson werd beschouwd als de sterkste man die er in zijn tijd bestond, maar zijn kracht weerhield hem er niet van om te vallen toen hij in de verleiding kwam.

(…)en zijn kracht week van hem. (Richteren 16.9)

David was een man volgens Gods hart en alsnog viel hij in de zonde. (1 Samuel 13.14)

Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was; deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen; en men zei: Is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hethiet? Toen stuurde David boden en liet haar halen. Toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar – zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. (2 Samuel 11.2-4)

Hoewel Salomo de rijkste en wijste man op aarde was, weerhield hem dat er niet van om te vallen.

Het was in de tijd van Salomo’s ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet volkomen was met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn vader David.. (1 Koningen 11.4)

Zoals we aan deze voorbeelden kunnen zien, is het probleem niet waar we zijn of waar we ons op dit moment bevinden, want Lucifer was in de hemel, Adam en Eva waren in het paradijs, Simson was de rechter van Israël, David rustte in zijn paleis en Salomo was gehuld in vele rijkdommen en kennis, maar ze vielen toch.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.(Mattheüs 6.13)

Om in het geloof te blijven, moeten we dit duizendjarige geheim volgen dat ons door de Here Jezus werd geopenbaard. Dat wil zeggen, we bidden op deze manier in alle nederigheid tot de Vader, zodat Hij ons kracht zal geven om alle verleidingen te weerstaan ​​en te overwinnen. Alleen waakzaamheid en een leven in gemeenschap en vertrouwen in God kunnen ons verlossen en beschermen tegen al het kwaad.

Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. (1 Korinthe 10.12)

En als u toevallig uw gemeenschap met God verloor en viel, doe dan zoals koning David die zich voor God vernederde, berouw had van zijn zonde en opstond.

Met dank aan: Bisschop André Cajeu