Eigen stem (mening) of dienaren van het Woord van God?

Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.” (Jeremia 1:5)

Nadat Jeremia door de Heer was geheiligd, werd hij een dienaar van God en daarom werd hij gestuurd waar God het maar wilde.

“… want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken.” (Jeremia 1:7)

Zo is het met diegene die door God wordt voortgebracht. De Heer heiligt hem door Zijn Heilige Geest, en zo wordt hij Zijn dienaar.

De Heer raakte Jeremia’s mond aan en plaatste Zijn Woorden op zijn lippen. Zie hoe interessant: hij die door God werd geheiligd en als Zijn dienaar werd aangesteld, had geen STEM (mening) meer; zijn mond was alleen bedoeld om het Woord van God te dienen.

“Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.” (Jeremia 1:9)

Er is geen manier om de dienaar van God los te koppelen van het Woord van God, vanaf het moment dat hij stopt met het Woord van God in zijn mond te hebben om eigen stem (mening) te hebben, is hij niet langer een dienaar van God, maar een dienaar van zichzelf geworden.

  • Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Er is tijd voor alles

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor. Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten..
-Bisschop Rui Silva

De gedachten

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht...
-Bisschop Rui Silva

Het geloof en het offer

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
-Bisschop Rui Silva

“Uitzonderlijke geest”

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is
-Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima