Gebroken hart

De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed. (Psalmen 147:2-3)

De mensen worden geroepen om het Altaar van het Huis van God te naderen. Zodat de Heer hun leven kan herstellen en hen kan bevrijden van depressie. Hij wilt hen bevrijden van het kleurloze, ontmoedigde en droevige leven. En hun hart genezen door hen het Water des Levens aan te bieden en hen te vervullen met Zijn Geest.

Mevrouw Ester Bezerra