Geestelijke scheiding

Geachte Bisschop Macedo, goedemorgen!

De boodschappen die u aan het geven bent over het beeld en de gelijkenis van God maakten me nieuwsgierig naar het moment waarop God tegen Adam zegt: “Als je eet van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, zul je sterven!

Het menselijke concept van iets eten en eraan doodgaan is over het algemeen gerelateerd aan het innemen van iets giftigs.

Ik las een samenvatting van de tien meest dodelijke vergiften voor het menselijk lichaam en het is heel duidelijk wat de dodelijke werking van elk is. Ze hebben allemaal dezelfde functie: een verwoestende scheiding in het lichaam veroorzaken, wat betekent dat het gif alle communicatie tussen bloed, zuurstof en functies in het menselijk lichaam onderbreekt – alles stopt en dan komt de dood.

God verwees echter niet naar de fysieke dood, maar eerder naar de geestelijke scheiding tussen de mens en God, evenals tussen de mens en zijn naaste. En het ging precies zo, snel, als een dodelijk gif. Op het moment dat Eva at, scheidde zij zich van God af en kort daarna ook Adam van Hem.

Toen Adam antwoord gaf op de vraag waarom hij van de vrucht at, keerde hij zich tegen God en Eva, in plaats van vergeving te vragen voor zijn ongehoorzaamheid, zei hij met andere woorden: “Ik at vanwege de vrouw die U mij gaf.

Zo stierf de metgezel van God en de echtgenoot van Eva, want hij nam niet eens de moeite om haar te verdedigen. Misschien had hij zelfs iets kunnen zeggen als: ‘Heer, ze at omdat ik niet op haar lette of: ik heb niet voor haar gezorgd zoals ik had moeten doen.”

En daar zit de dood! De scheiding tussen de mens en God, en tussen hem en zijn naaste. Nu is er de andere dood nodig om de eerste op te lossen: de dood aan het Kruis.

Onze Here Jezus bracht door Zijn offer de mogelijkheid terug voor de mens om zich weer met God te verenigen en zijn naaste lief te hebben, omdat het dragen van ons kruis, het verloochenen van onszelf en het volgen van onze Here ons ertoe brengt God te ontmoeten en Zijn beeld en gelijkenis keert naar ons terug!

Heel sterk!

God zegene u en de groeten aan Mw Ester!

Met dank aan: Bispo Marcelo Pires