Gegeven of gekocht?

Toen de Here Jezus de waarschuwing gaf aan de Kerk van Laodicea (in een van de Brieven uit de Openbaring), toonde Hij hoezeer de veroveringen in deze wereld de verovering van het Koninkrijk der Hemelen niet overtreffen of evenaren.

Kijk naar het geval van de Kerk van Laodicea, ogenschijnlijk hadden zij “alles”!!!

Wij zijn zelfs daar geweest, en de historici bevestigden dat de stad voorspoedig en rijk was. De mensen van Laodicea waren trots op hun verwerving van kennis op het gebied van oogheelkunde en produceerden zelfs een soort oogdruppels. In die tijd was de stad ook de hoofdstad van de mode, omdat het een zeer waardevolle donkergekleurde wol produceerde.

De Here Jezus deed echter een krachtige uitspraak over wat zij dachten te hebben:

“Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ELLENDIG, BEKLAGENSWAARDIG, ARM, BLIND en NAAKT bent.” (Openbaring 3:17)

Jezus liet zien dat ze in werkelijkheid NIETS hadden, al dachten zij van wel. En de meest impactvolle uitspraak kwam daarna, doormiddel van een advies:

“Ik raad u aan dat u van Mij goud KOOPT, gelouterd door het vuur, OPDAT U RIJK WORDT, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, OPDAT U ZULT KUNNEN ZIEN.” (Openbaring 3:18)

Jezus adviseerde hen om een ​​AANKOOP te doen! Hij stelde een ONDERHANDELING voor.

Jezus zei niet: “We zijn in de genade, Ik raad je aan om te ONTVANGEN, omdat Ik het je geef. NEE!!!  Hij zei: “KOOP.”

En zo kunnen we het volgende begrijpen:

* GOUD, beproefd in vuur – verloochening.

* Witte KLEDING – berouw.

  • OGEN – begrip.

Ten slotte, om het Koninkrijk der Hemelen in bezit te kunnen nemen, is het noodzakelijk om te KOPEN, oftewel, DE PRIJS BETALEN.

Met dank aan: Mevrouw Flavia

Onverklaarbare vrede

Vandaag zie ik gepensioneerde voormalige teamgenoten met veel geld op hun rekening, maar geen van hen is rijker dan ik, haha! Weet u waarom?

Na de wegvoering…

Er bestaat momenteel geen enkel leed dat vergeleken kan worden met de dagen die nog te wachten staan…