Het eind van nog een jaar…

We bereiken het eind van nog een jaar, voor sommige is het een periode van feesten, (tijdelijke) blijdschap, overvloedige tafel, een verenigde familie, vrienden zien, uitstapjes etc. Voor anderen is het een tijd waarin ze herinneren wie heenging, een tijd van verdriet, eenzaamheid en gebrek…

Zoals het einde van het oude jaar in zicht is, moet het gelijk staan aan het eind van vele andere dingen, zoals bijvoorbeeld: het eind van de problemen. Maar zo ziet het er voor vele niet uit.

In werkelijkheid is deze periode voor de meerderheid van de mensheid een tijd waarin ze verlies en teleurstellingen herinneren. Als wij normaal gesproken denken aan het verleden en aan de dingen die wij verkeerd deden brengt dat alleen maar verdiet, bezorgdheid en de wens om te huilen, en ons te distantiëren van de wereld (depressie).

Het is elk jaar hetzelfde liedje; ondanks dat er mensen zijn die zich verblijden zijn er anderen die huilen.

Dus als u wilt stoppen met huilen, en alle teleurstellingen van het verleden wil uitwissen, doe dan dit jaar nog, dat bijna eindigt, iets anders dan normaal, als het mogelijk is, volg het advies, voor uw leven, van God op dat ik hier voor u heb:

“Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:18-19)

God wil u niet zien lijden, daarom vraagt Hij u om alles wat u liet huilen, achter u, in het oude jaar, te laten.

God belooft iets nieuws voor uw leven, breng licht voor wie in de duisternis is.

WIE GELOOFT?

Profiteer dan van de nachtwake die wij zullen houden op donderdag 31 december, online via Facebook, YouTube, Univer en radiopositief. Vanaf 23.30u zullen wij de uitzending starten. Geloof dat een nieuw leven op u staat te wachten in 2021.

  • Met dank aan: Pastor Alexandre

Het eind van nog een jaar…

God wil u niet zien lijden, daarom vraagt Hij u om alles wat u liet huilen, achter u, in het oude jaar, te laten.
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Verdrukking

De uit God geborene schenkt geen aandacht aan verdrukkingen, onrecht en vervolgingen, omdat hij weet wat hem te wachten staat na beproevingen of zelfs na de dood!
-Met dank aan: Bisschop Marcelo Pires

Geloof zonder gevoelens

Als wij echt willen dat God reageert in ons leven, dan moeten wij ons ontkoppelen van alles dat tussen ons en God in staat, er mag geen hechting aan iets of iemand bestaan. In andere woorden: ER MOET OFFER ZIJN.
-Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches