Het geheim van onze overwinning

“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.” (Joël 2:28)

Het gebrek aan vechten om iets op de bouwen is misschien wel één van de meest ernstige kwalen van de mensheid. En er zijn veel factoren die hieraan bijdragen. We worden zo in beslag genomen door de zorgen van het dagelijks leven dat we het vermogen verliezen om ons een veelbelovende toekomst voor te kunnen stellen. Vooral als we besmet zijn door nieuws dat ons geloof en onze hoop van ons steelt.

Dromen hoor bij de mens. Het is het goddelijke deel, het is de bron van de creatie. En creëren is een van de elementen die ons het meest identificeren met de Schepper. Dromen is vitaal voor de mens om te overleven. Dromen is iets intuïtiefs, het is iets natuurlijks. Als we niet dromen dan worden we net als zombies of robots in de automatische piloot.

Joël profeteerde tot een volk dat hoop nodig had, omringd door noodlottige die slaaf waren van een opgelegde wet en in de strijd om te overleven. In deze passage staat het geheim van onze overwinning. Want alleen de doop met de Heilige Geest is in staat de hemelen te openen en ons een richting te geven die gevolgd moet worden in dit chaotische moment waarin we leven.

De Heilige Geest is de Geest van God in ons, Die ons leidt en ons de richting geeft die we moeten volgen. Hij zorgt ervoor dat kinderen (in geloof en bloed) zich bekeren en het woord prediken; de ouderen zullen weer dromen en de jongeren zullen gaan geloven in een veelbelovende toekomst.

De Heilige Geest is de kracht van God in ons die in staat is om alles om ons heen te veranderen en tot bestaan ​​te brengen wat niet bestaat.

Visie: het vermogen om te begrijpen.

Profetie: de voorspelling van de toekomst, waarvan wordt aangenomen dat dit een goddelijke inspiratie is.

  • Met dank aan: Bisschop Jeronimo Alves

Hoeveel onrecht!

Gerechtigheid is een recht van de uitverkorenen, wat niet betekent dat het automatisch zal komen.