Het geloof en het offer

Het Bijbelse geloof gaat altijd gepaard met offer.

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.

Hij wil ons leren om de juiste keuzes te maken.

En degenen die in een situatie zijn waar zij geen keuzes mogen maken, zullen nooit leren om te kiezen.

Als God de boom van het verboden vrucht niet in Eden had geplant, zou de mens nooit leren om te gehoorzamen.

Feit is dat men alleen leert om te kiezen wanneer men keuzes moet maken.

Wanneer het offer aan ons gevraagd wordt, worden wij tot een situatie gebracht waar wij moeten kiezen. Door onze keuzes tonen wij de kwaliteit van ons geloof.

Aan de andere kant, wanneer er sprake is van offer gaat het niet alleen om financiële offerandes.

Het gaat om gehoorzaamheid.

Het gaat om zichzelf verloochenen om de wil van God te doen.

“…en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.” (Mt 10:38)

  • Bisschop Rui Silva

Er is tijd voor alles

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor. Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten..
-Bisschop Rui Silva

De gedachten

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht...
-Bisschop Rui Silva

Het geloof en het offer

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
-Bisschop Rui Silva

“Uitzonderlijke geest”

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is
-Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima