Het verlies van de behoudenis

Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. (Prediker 11:9-10)

De meeste jonge mensen houden van plezier maken en bewandelen daarom gevaarlijke paden. Zij volgen het advies van degenen die zich in verdorvenheid, verslavingen en losbandigheid begeven. Er komt echter een dag dat zij de rekening moeten afleggen voor de slechte keuzes.

God geeft ons raad om de boosheid en opstandigheid uit het hart te verwijderen. Aangezien de jongeren de neiging hebben om te leven volgens emoties, die hen alleen maar schaden, dienen zij wijs te zijn en hun verstand te gebruiken. Zij dienen te beseffen dat alles ijdelheid is, dat alles eindigt en dat alles een vervaldatum heeft.

Echter, wanneer de ziel hersteld wordt door de kracht van God, wordt de persoon opnieuw geboren en begint een complete leven te leiden tot in de eeuwigheid.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...