Het verschil tussen heren

“Toen kwam de profeet Semaja bij Rehabeam en de vorsten van Juda, die zich vanwege de komst van Sisak in Jeruzalem verzameld hadden, en zei tegen hen: Zo zegt de HEERE: Ú hebt Mij verlaten, daarom heb Ík u ook overgelaten in de handen van Sisak. Daarop vernederden de leiders van Israël en de koning zichzelf en zeiden: De HEERE is rechtvaardig. En toen de HEERE zag dat zij zich vernederden, kwam het woord van de HEERE tot Semaja: Omdat zij zich hebben vernederd, zal Ik hen niet te gronde richten. Ik zal hen binnenkort ontkoming geven, en Mijn grimmigheid zal niet over Jeruzalem door de hand van Sisak uitgegoten worden. Zij zullen hem echter tot dienaren zijn, zodat zij het verschil tussen Mijn dienst en de dienst van de koninkrijken van de landen leren kennen.” (2 Kronieken 12:5-8)

Israël vertrouwde en gehoorzaamde nogmaals de wil van God niet. Daarom was het in handen gevallen van Sisak, de koning van Egypte; die Israël binnenviel en alles innam.

Zie dat het volk van Israël, dat door de profeet op de hoogte gebracht werd, zich bekeerde en zich voor God vernederde, maar dit weerhield hen er niet van de gevolgen te oogsten.

God vergaf, garandeerde de verlossing, maar liet de mensen een tijdje Sisak dienen, zodat ze het VERSCHIL konden zien tussen HEM dienen  en de koningen en koninkrijken van deze wereld dienen!

Er is geen andere manier! Heilig of onrein, trouw of ontrouw; iedereen zal in zijn leven het VERSCHIL zien tussen het dienen van God of het dienen van iemand anders!

Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos