Het zal veel erger zijn…

Ik zat hier te denken over hoe de wereld zich mobiliseerde met de komst van dit coronavirus.

Elk communicatiemiddel houdt op dit moment niet op met erover te praten.

Kunstenaars, sporters, overheidsfunctionarissen, beroemdheden gebruiken allemaal hun social media om mensen te informeren, te waarschuwen en helaas zelfs in paniek te raken als middel om het verlies van mensenlevens te voorkomen.

Het is natuurlijk belangrijk om te waarschuwen, te onderwijzen en te voorkomen dat levens worden gered – er bestaat geen twijfel over, en daarom volgen we ook de richtlijnen van de autoriteiten.

Stelt u zich nu voor als deze mensen ook op dezelfde manier samenkwamen om ZIELEN te redden in plaats van alleen levens te redden?!

Het boek van Openbaring, dat precies vertelt wat er gaat gebeuren, laat ons zien dat het coronavirus nog steeds “niets” is in de buurt van wat er komen gaat. Het begint precies met het volgende vers:

“Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te LATEN ZIEN WAT SPOEDIG MOET GESCHIEDEN, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.” (Openbaring 1:1)

Als het daar staat geschreven. Als Hij al heeft gezegd wat er gaat gebeuren – en dat het veel erger zal zijn dan wat we nu ervaren… waarom doen deze mensen dan niet dezelfde moeite om het verlies van de ZIELEN te voorkomen?

Omdat deze openbaring alléén voor Zijn dienaren is!

Het is dus aan ons DIENAREN om meer te doen dan al deze mensen nu doen om te voorkomen dat zielen verloren gaan.

Moge God ons kracht en begeleiding geven en ons helpen het leger van dienaren te vermenigvuldigen.

  • Met dank aan: Bisschop Celso Júnior

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre