Kaïn, Bileam en Korach: drie voorbeelden van valse pastors vandaag de dag

Een waarschuwing voor Gods dienaren

“Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.” Judas 1.10-11

De weg van Kaïn

Kaïn vertegenwoordigt de valse offeraar.
Het is dat soort dienaar die offerandes en offers aan God aanbiedt volgens zijn eigen wil, en niet zoals God dat wil. In menselijke ogen doen deze zogenaamde ‘dienaren’ hun werk correct, maar hun bedoelingen zijn niet eerlijk tegenover God. Zij denken niet aan God, noch heiligen de Naam van de Heer, want alles wat zij doen is voor hun eigen ijdelheid en glorie. Bovendien zijn zij jaloers en zijn zij niet blij als zij zien dat iemand succesvol is in hun werk.

Net zoals God niet blij was met Kaïn en zijn offers, is Hij ook niet blij met deze liegende dienaren, die naar het Altaar gaan om Zijn Woord te onderwijzen, maar niet leven naar wat zij prediken.

De beloning van Bileam

Bileam was een verdorven profeet, die zijn ziel verkocht in ruil voor goud en zilver. Hij is het type dienaar die de Naam en het Woord van God voor zijn eigen voordeel gebruikt. Hij geeft niets om de toestand van de mensen, noch om het lot van mensen die zonder de redding sterven. Wat voor deze valse pastors belangrijk is, is de materiële winst, en daarom profiteren zij van de gevoelens en pijn van mensen om hun valse en zelfzuchtige doelen te bereiken.

Korachs tegenstrijdigheid

Korach verwierp het gezag van God dat Mozes had ontvangen. Deze zelfde geest van rebellie is waargenomen bij velen die in opstand komen tegen de geestelijke autoriteiten, die door God zijn ingesteld. Zoals Korach anderen probeerde te verderven met zijn trots en ijdelheid, zo is dat ook het geval met velen die deze wereld zijn ingegaan en hun dodelijke gif hebben verspreid dat vele levens heeft vernietigd. Wij mogen niet vergeten dat satans principe ijdelheid en trots was, en daarom kwam hij in opstand tegen God.

“Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.” Judas 1.19

Met dank aan: Bispo Domingos Siqueira

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...