Levenslange gevangenisstraf

Levenslange gevangenisstraf

Hallo, mijn geliefde vrienden!

Dat de vrede van onze Here Jezus met jullie is!

Het is altijd een blijdschap voor mij om deel te nemen aan de online diensten en boodschappen van Bisschop Edir Macedo. Bisschop, ik dank God dat Hij u altijd heeft begeleid u heeft vervuld met de Heilige Geest en u heeft versterkt in het geloof!

Ik kende God niet en leefde zoals vele volwassenen: ik dacht alleen maar aan diefstal. En zo leefde ik tot het jaar 2003.

Ik leefde op deze manier zonder te weten dat mijn Heer en Redder de Behoudenis al voor mij voorbereid had.

In het jaar 2003 werd mij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. En daar in de cel, ontving ik in mijn handen een boek, in dit geval de Bijbel! Door de Bijbel te lezen, leerde ik mijn God en Redder Jezus Christus kennen.

In het jaar 2015 kregen wij bezoek van de Helpers en Pastors van de UKGR. Door van de pastors te horen over het evangelie, raakte onze Here Jezus mij aan en dat woord kwam in mij en bleef in mijn hart.

Na het gebed gaf de Pastor mij het boek “Niets te Verliezen” van Bisschop Edir Macedo.

Dit boek versterkte mij in het geloof. Het oriënteerde en gaf mij een visie over hoe ik moest strijden, overwinnen en in geest kan blijven met onze Here Jezus.

We hadden een dienst en die was wonderbaarlijk! Hier zag ik, door middel van het leven van hen, de overgave van de Helpers en Pastors. Tijdens het moment van het gebed voor de Heilige Geest zag ik de werking van onze Redder!

Ik erkende dat ik werkelijk de aanwezigheid van Jezus, die ik voelde op het moment van de samenkomst, in mijn leven miste. God heeft mij aangeraakt en vervuld met Zijn liefde en licht.

In het jaar 2018 liet ik mij dopen in het water en gelijk na mijn doop ontving ik het boek “Niets te Verliezen 2”, welke ik al gedurende een lange tijd wilde lezen.

Ik was heel erg blij, omdat zij mij de boeken en de Bijbel cadeau gaven. Het is voor mij als een gids hier in de gevangenis! Uw boeken waren heel nuttig voor mij en mijn gehele leven.

Vandaag ben ik gelukkig en bevrijd. Mijn tijd besteed ik aan gebed en het horen van de predikingen. Ik en vele andere mensen, die zich ook nog in de gevangenis bevinden, toonde berouw en hebben nu een verbond met God.

Wij wachten op jullie bezoek, zodat wij deel kunnen nemen aan de dienst. U brengt licht en liefde in u harten mee. Wij zien dat God u, overal waar u gaat, gezalfd en gezegend heeft.

Bisschop Edir Macedo, zelfs al vervul ik een levenslange gevangenisstraf, zie ik de werking van God doormiddel van uw ministerie en evangelie. De Pastors en Helpers vervullen een groot werk in de kerken, op de straten, gevangenissen, weeshuizen en ziekenhuizen.

Wij vragen u om voor ons te bidden, zodat God ons komt zegenen, komt aanraken in het hart en ons komt helpen om te horen, lezen en deel te nemen aan de diensten doormiddel van het internet.

Wij houden van u en zien in u de liefde van Christus! Wij zijn altijd in gebed voor u!

Wij bedanken God voor dit grandioze werk. Want wij zien dat de ziel van elke christen bereikt kan worden doormiddel van de boeken en het internet.

Sergeii Subotnii / Levenslange gevangenisstraf – ​​Oekraïne

Het enige doel

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!