Machtige Stem

Hoevelen hebben gehuild te midden van hun zonden? Vrouwen die het lichaam aan verschillende mannen geven, jongeren in de criminaliteit, drugsverslaafden op weg naar een overdosis, enz. Ze worden veroordeeld, door iedereen bestraft, maar wat het meest opvalt, is de stem in de ziel die zegt: “Dit ben ik niet!”

Ze herkennen zichzelf niet in de acties en keuzes die ze hebben gemaakt. Ze maken fouten, doen anderen pijn en zijn een reden van schaamte voor het gezin, maar in hun ziel roepen ze om verandering.

Zacheüs was een bittere man. Men keek naar hem met haat en minachting.

Zacheüs (dief), toen hij de machtige Stem van de Here Jezus zijn naam hoorde roepen, aarzelde hij niet. Hij luisterde, gehoorzaamde en werd behouden (Lucas 19: 1-10).

Velen worden bewonderd, gerenommeerd, erkend, maar omdat ze hoogmoedig zijn, verbergen ze uiteindelijk wie ze echt zijn.

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid.” Mattheüs 23:27

De machtige Stem van de Here Jezus wordt veracht door degenen die strijden om te verbergen wie ze werkelijk zijn!

Maar degenen die gehoor geven aan deze Stem, zelfs zondaars zoals Zacheüs, geven hun hoogmoed, hun religiositeit prijs en zetten alles op het Altaar. Ze ontvangen dan een nieuw leven, door het werk van de Heilige Geest.

Met dank aan:Bisschop Gonçalves

Bisschop Edir Macedo

Machtige Stem

Velen worden bewonderd, gerenommeerd, erkend, maar omdat ze hoogmoedig zijn, verbergen ze uiteindelijk wie ze echt zijn.
- Bisschop Edir Macedo

De Stem die opricht

We zijn allemaal de vrucht of het resultaat van de stemmen die we hebben gehoord.
- Bisschop Edir Macedo

De garantie van God

God roept ons niet op tot een religie, noch om door te gaan met hetzelfde leven als voorheen.
- Bisschop Edir Macedo