Onze dagelijkse strijd!

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12)

Wij bevinden ons in een constante onzichtbare, maar werkelijke, strijd. Wij kunnen ons niet eens voorstellen hoe de geesten van de duisternis dag en nacht samenzweren tegen ons. Hun intentie is om een einde te maken aan ons leven, door de Naam van Jezus te beschamen en onze ziel mee te nemen naar de hel.

Zo ontstaan er onverwachte situaties:

Financiële problemen, problemen in het huwelijk, in de familie, in de gezondheid…

Of vaak gebeurt er het tegenovergestelde, dingen die ogenschijnlijk een zegen lijken te zijn, die het hart vervullen met genoegen en blijdschap, doen ons ontspannen in het geloof en in onze gemeenschap met God.

Dit alles blijkt een strategie te zijn van het kwaad, om ons aan te vallen. Als het zo is, hoe kunnen wij hier dan tegen strijden?

“Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” (Efeze 6:13-18)

Het is het waard om u eraan te herinneren, dat de duivel werkt op een subtiele wijze en hij wacht totdat wij afgeleid en zwak zijn, om ons dan aan te vallen.

De Here Jezus waarschuwde ons voor het volgende:

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36)

Dat God ons helpt!!!

  • Met dank aan: Pastor Alessandro Silva