Schuimarbeid: het groeit en verdwijnt!

De grootste openbaring die God ons heeft gegeven, is het intelligente geloof.

Als we een hoogwaardige evangelische kerk in Brazilië en in de wereld willen hebben, moeten we ons laten leiden door een geloof gebaseerd op de Heilige Geschriften, een geloof dat ons ertoe brengt om te overpeinzen in het Woord en acties te ondernemen op basis van deze intelligente reflectie.

“Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.” (Jesaja 12:2)

We kunnen zien dat de zeven manifestaties van de Heilige Geest verband houden met het verstand, niet met de emotie.

Sommige mensen gaan naar de kerk in de hoop “iets te voelen”, en dit wetende, willen veel pastors een emotionele sfeer in de kerk creëren om hun gelovigen niet teleur te stellen.

Wanneer we een dienst houden op basis van emotie, met zoveel liederen en tranen, stimuleren we de menselijke gevoelens die ons uiteindelijk wegleiden van de ware bekering en openen we zo de deur van de kerk om aangevallen te worden door valse doctrines en vleselijke manifestaties.

Helaas zien we vandaag mensen die alleen emotioneel worden tijdens de diensten. Ze huilen, zingen, dansen en dienen zelfs, maar wanneer ze de eredienst verlaten, leven ze een aversie van de Heilige Geschriften. Ze geven zich toe aan de leugens, twijfels, prostitutie, verraad, overspel, pornografie, corruptie, verslavingen en alle vormen van onrecht.

Ja, de kerk moet een plaats van gezelligheid en blijdschap zijn, we kunnen zingen en ons verheugen, maar de diepe en intelligente leer van het Woord moet onze belangrijkste focus zijn.

“Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand.” (Jeremia 3:15)

We zijn niet slechts geïnteresseerd in het grote aantal evangelische mensen in Brazilië, wat we echt willen, zijn mensen die uit God geboren zijn, gewassen in het bloed van Jezus, nieuwe schepselen die voortgebracht zijn door het Woord en de werking van de Heilige Geest.

Een volwassen en bewuste evangelische natie, los van de emotie, is wat het verschil zal maken in Brazilië.

Aanstaande zaterdag 9 november precies om 10.00 uur in de Tempel van Salomo zullen we het VERNIEUWING congres hebben voor evangelische leiders en officieren van alle denominaties.

Laten we ons verenigen voor de kwaliteit van de evangelische kerk in Brazilië.

God zegene u!

Met dank aan: Bisschop Eduardo Bravo

Bericht aan de depressieven

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
- Met dank aan: Bisschop André Cajeu

Slechte dienaar, boze ogen

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
- Met dank aan: Bisschop Wagner Negrão

Is God sterk?

Sommigen zullen zeggen: Hij is de Schepper! Hij opende de zee! Hij brengt tot stand wat niet bestaat enz.
- Met dank aan: Bisschop Adilson Silva