Vlucht nu, ze hebben alles ontdekt!

Het loslaten en het veranderen van gedrag duwen u richting vergeving, levenstransformatie, en bovenal vrede!

Er is een tekst in de Heilige Schrift van koning David, Psalmen 51. Die gaat over Davids berouw, toen hij in de zonde viel met Batseba.

Hij begint zo te bidden:

“Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.” (Psalmen 51:1-3). 

Dit is de toestand van de persoon die heeft gezondigd en zijn zonde nooit met berouw heeft opgelost. Met andere woorden, hij zondigde en bedekte zijn zonde. Als ik zeg “los uw probleem van de zonde op”, is er maar één manier: oprecht berouw voor God en het loslaten van deze zonde. Want als iemand zijn zonde nooit door bekering oplost, draagt ​​hij de zonde in zichzelf. Daarom voelt het leven van veel mensen zwaar, omdat zij de schuld dragen. 

Koning David beschreef zelfs gedetailleerd hoe hij ziek werd vanwege zijn zonden. De persoon wordt depressief, krijgt een hekel aan zichzelf en kan niet accepteren wat hij heeft gedaan. Hij probeert een tijdje aan de zonde te ontsnappen door activiteiten in zijn leven te brengen. Hij probeert aan zichzelf te ontsnappen.

God plaatste een geweten in ons en stelde ‘natuurlijke wetten’ in. Ongeacht het land waarin iemand leeft en zijn of haar cultuur, zijn er wetten die ingebouwd zijn in de mens. Die dicteren dat bepaalde dingen verkeerd zijn. Iedereen weet dat het verkeerd is om te doden en om te verraden. En u kunt niet aan deze wetten ontsnappen, ook al proberen mensen de verkeerde dingen te normaliseren. De Wet van God zal altijd in het menselijk geweten kloppen en de zonde openbaren. U kunt niet aan de zonde ontsnappen. 

Wat is dan de oplossing voor de zonde? Het Woord van God presenteert aan ons het berouw. Ik heb het niet over spijt (wat slechts een gevoel is dat de persoon niet verandert). Berouw is een beslissing, gevolgd door het belijden van de fout aan de rechtmatige persoon (als uw zonde iemand heeft geraakt, bent u een bekentenis aan die persoon verschuldigd). Het houdt in dat u de fout achterwege laat en uw gedrag verandert.

Wanneer iemand berouw toont, lost God het probleem van de zonde op door Zijn vergeving. Zo neemt Hij de zonde van de mensen weg en worden ze vrij, ze zijn niet meer bang.

Als u het gewicht van de zonde hebt gedragen, geen vrede hebt, niet goed slaapt, bang bent voor de dood vanwege de zonde, houd dan op een gijzelaar te zijn. Confronteer de zonde met oprecht berouw. En u zult nooit meer bang zijn en weglopen.

Bisschop Renato Cardoso