Waarom Jakob?

Waarom koos God Jakob? Omdat hij er geen recht op had. Hij was de tweede, niet de eerste. Wanneer men spreekt over ‘’de eerste’’, wordt er al verwacht dat die zal ontvangen.

Dit is iets wat sterk in het hoofd van de mens is, want hoewel God Rebekka vertelde dat de tweede groter zou zijn dan de eerste, wilde Isaac de eerste zegenen, omdat het de juiste keuze was om te doen. Maar als God de eerste had gezegend, wat zou er dan van ons geworden zijn?

Wij waren de laatsten in ons gezin, de problematische, de verachte, degenen die nutteloos waren, dus als dat het geval was, zouden we al in ons leven hopen dat, aangezien we als niets zijnde geboren werden, we op dezelfde manier zouden sterven .

Dat geldt ook voor de mensen die naar de kerk komen en God zoeken. Ze zijn niet de eerste, maar de laatste. Dus God koos Jakob om aan een ieder die naar de kerk komt duidelijk te maken dat God, degenen die niets zijn en geen recht hebben, precies hun wil.

Voeg hier het volgende aan toe:

“Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.” (1 Korinthiërs 1:27-29)

  • Met dank aan: Bisschop Marcelo Pires