Wee de herders…

“Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de HEERE.” (Jeremia 23:1)

“Want het land is vol overspelers, ja, vanwege de vervloeking treurt het land, verdorren de weiden van de woestijn. Wat zij najagen is slecht, hun kracht gebruiken zij niet juist. Want zowel profeet als priester pleegt heiligschennis, zelfs in Mijn huis heb Ik hun slechtheid gevonden, spreekt de HEERE.” (Jeremia 23:10-11)

In deze verzen en in het hele hoofdstuk 23 onthult de profeet Jeremia dat de vloek waarin ze leefden het resultaat was van de zonde en een leven dat in strijd was met het Woord van God.

Wat ons in het hele hoofdstuk opvalt, is dat Gods toorn tegen de valse pastors is, degenen die zichzelf hebben gecorrumpeerd, hun vrouwen en families hebben verraden, het Woord van God verkeerd hebben begrepen en hebben het dusdanig getransformeerd om hun eigen belangen te dienen …

Pastoors en priesters die in heiligheid en in de discipline van de Wet van God zouden moeten leven, laten zich besmetten, dat wil zeggen, het geestelijke verval bereikte degenen die de dragers van de getrouwe goddelijke boodschappen moesten zijn en moesten werken voor de kwaliteit van het geloof.

Met leugens leidden ze mensen naar valse paden, vernietigden ze geestelijk en verdreven ze van het pad van rechtvaardigheid.

“Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra.” (Jeremia 23:14)

Vandaag is het aantal evangelische christenen in verschillende landen exponentieel gegroeid.

50 jaar geleden vertegenwoordigden de evangelische christenen in Brazilië 2% tot 3% van de bevolking. Vandaag zijn we met meer dan 30% en men gelooft dat Brazilië over een paar jaar een land zal zijn met een evangelische meerderheid.

Als we enerzijds gelukkig zijn, worden we ook meteen bezorgd.

Wat heeft het voor zin om groot te zijn in de statistiek en klein in gemeenschap met God?

We moeten werken om kwantiteit om te zetten in kwaliteit, en dit zal alleen mogelijk zijn door de nieuwe geboorte en de doop met de Heilige Geest.

  • Met dank aan: Eduardo Bravo

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre