Ze hebben Mijn tiende gestolen!

“Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel.” (Maleachi 3:8-9)

Wanneer de persoon de tiende en de offerande op het Altaar legt, wordt elke vloek en alles wat zijn groei stopte of verhinderde, vaak ziekten, onrechtvaardigheden, blokkerende kansen, onverklaarbare verliezen, enz, uit zijn leven verwijderd

Het is alsof het Altaar het eigen leven van de persoon ontving en hem garandeerde wat er in het Woord van God staat.

Als de dienaar van de kerk, of wie hij ook is, aanraakt wat aan het Altaar gegeven werd, zal hij elke vloek op zich nemen waar de persoon door gehoorzaamheid ervan werd bevrijd. Oftewel, de persoon die de tiende en offerande gegeven heeft, zal gezegend worden, maar wie het gestolen heeft, zal die vloek in zijn leven brengen.

De persoon kan zelfs zeggen dat het was om naar iemand te sturen die het nodig had of om zijn toekomst te garanderen, maar wat hij stuurt en garandeert, is een vloek.

Lees wat er met Gehazi is gebeurd in 2 Koningen 5:20-22.

We mogen niet vallen in niemands verhaal, omdat we het hele verhaal nooit zullen kennen. Wees voorzichtig wanneer iemand zijn verontwaardiging, opstand enz tegen het werk van God tot u brengt, zelfs als hij gelijk heeft, wie weet of dat alles niet in de vloek geworteld is?

Iedereen zorgt voor zijn eigen verhaal!

  • Met dank aan: Bisschop H. Gonçalves  

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre