Uitleg

Laten wij ons nu richten op de algemene vragen over het project en hoe je kunt deelnemen.

1. Wat is IntelliMen?
Het is een groep, exclusief voor mannen die willen verbeteren op elk gebied van hun leven. Mannen die elkaar helpen, het goede met
elkaar delen, hard werken om elke dag te verbeteren en lol maken terwijl ze dat doen.

2. Wie kan eraan deelnemen?
Mannen van elke leeftijd die de regels van de groep willen naleven zoals ze in ons Manifesto beschreven staan.

3. Hoe kan ik deelnemen?
Lees dit gehele manifesto aandachtig, begrijp de voorwaarden, wijd je toe aan het project en doe de wekelijkse taken.

4. Wanneer begint het?
Vanaf het moment dat je de beslissing neemt om eraan deel te nemen en het project tot het einde te volgen.

5. Waar kan ik deelnemen?
Overal op aarde. De IntelliMen zijn niet beperkt tot een staat, provincie of land. Het enige wat je nodig hebt is toegang tot het internet om
de blog en sociale netwerken van de groep te volgen.

6. Wat kan ik nu doen?
Lees de voorwaarden om deel te kunnen nemen hieronder en als je ze accepteert, begin dan gelijk te werken aan de eerste taak.

Voorwaarden deelname
1. Wees nederig om te leren en begeleid te worden door de groep.
2. Wees totaal toegewijd om de taken en uitdagingen te volbrengen binnen de gestelde deadlines.
3. Wees klaar om te delen, door actief te zijn op de sociale netwerken en blogs van de groep.
4. Doe jouw best om de officiële bijeenkomsten van de groep bij te wonen.
5. Behoud respect en een goed gevoel voor humor met iedereen in de groep.
6. Vertegenwoordig de groep goed op elk moment door een goed voorbeeld van gedrag en karakter te geven.
7. Promoot de groep bij andere mannen en moedig ze aan om mee te doen. Beginnende met het uitkiezen van een officiële Partner
(uitgelegd in uitdaging #1, hieronder).
8. Opbouwende kritiek is welkom bij de organisatoren, maar commentaren bedoeld om de groep te beledigen zullen leiden tot
verwijdering van de groep.
9. Ja, wij behouden het recht om u te verwijderen zonder uitleg, hoewel wij hopen nooit gebruik te hoeven maken van dit recht.
10. Eindig waar je aan begonnen bent. Er zijn 52 uitdagingen, één per week, een jaar lang. Als je niet totaal toegewijd bent om tot het
einde door te gaan, begin dan niet. Opgeven wordt hier niet als slim gezien.

Goed gebruik van de groepsnaam.
IntelliMen. Twee L’s en een hoofdletter M. Gebruik hem juist.

Met aandacht voor de enkelvoudige vorm van het woord. IntelliMen (meervoud) refereert naar de groep als een geheel. IntelliMan
(enkelvoud) refereert naar een groepslid. Bijvoorbeeld:

-Ik heb me aangesloten bij de IntelliMen
-Ik ben een IntelliMan.

 

IntelliMen Taken

Dus, heb jij je aangesloten bij de IntelliMen en bereid om een IntelliMan te worden? Laten we dan beginnen aan de eerste uitdaging!

IntelliMen uitdaging #52(Klik erop om de tweeënvijftigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #51(Klik erop om de eenenvijftigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #50(Klik erop om de vijftigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #49(
Klik erop om de negenenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #48(Klik erop om de achtenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #47
(Klik erop om de zevenenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #46(Klik erop om de zesenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #45
(Klik erop om de vijfenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #44
(Klik erop om de vierenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #43
(Klik erop om de drieënveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #42
(Klik erop om de tweeënveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #41(Klik erop om de eenenveertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #40(Klik erop om de veertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #39(Klik erop om de negenendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #38(Klik erop om de achtendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #37(Klik erop om de zevenendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #36(Klik erop om de zesendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #35(Klik erop om de vijfendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #34(Klik erop om de vierendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #33(Klik erop om de drieëndertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #32 (Klik erop om de tweeëndertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #31 (Klik erop om de eenendertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #30 (Klik erop om de dertigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #29 (Klik erop om de negenentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #28 (Klik erop om de achtentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #27 (Klik erop om de zevenentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #26 (Klik erop om de zesentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #25 (Klik erop om de vijfentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #24 (Klik erop om de vierentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #23 (Klik erop om de drieëntwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #22 (Klik erop om de tweeëntwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #21 (Klik erop om de eenentwintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #20 (Klik erop om de twintigste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #19 (Klik erop om de negentiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #18 (Klik erop om de achttiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #17 (Klik erop om de zeventiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #16 (Klik erop om de zestiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #15 (Klik erop om de vijftiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #14 (Klik erop om de viertiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #13 (Klik erop om de dertiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #12 (Klik erop om de twaalfde uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #11 (Klik erop om de elfde uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #10 (Klik erop om de tiende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #9 (Klik erop om de negende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #8 (Klik erop om de achtste uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #7 (Klik erop om de zevende uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #6 (Klik erop om de zesde uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #5 (Klik erop om de vijfde uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #4 (Klik erop om de vierde uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #3 (Klik erop om de derde uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #2 (Klik erop om de tweede uitdaging te lezen)
IntelliMen uitdaging #1 (Klik erop om de eerste uitdaging te lezen)